Šetnja (Dodji, Mile or Prodje, Mile) English lyrics

There are two versions:

// Dodi Mile u naš kraj

pa da vidiš šta je raj. //

// Hej, haj, u naš kraj

pa da vidiš šta je raj. //

// Prodje, Mile, propeva

i volove protera. //

// Hej, haj, propeva

i volove protera. //

Come, Mile, to our region

 to see what paradise is like.

Hey, hay, to our region,

to see what paradise is like.

 

Mile passes through and starts singing

As he drives his oxen.

 Hej, haj, starts singing

As he drives his oxen.

 

Second version:

//Dodji Mile kroz na kraj,

Pa da vidiš šta je raj.//

//Hej haj, kroz naš kraj,

Pa da vidiš šta je raj.//

//Prodje Mile propeva,

I volove protera.//

//Hej haj, propeva,

I volove protera.//

//Dodje, Mile, zapeva,

i kolo nam zaigra.//

//Hej, haj, zapeva,

i kolo nam zaigra.//

Passing by, Mile, to our region.

For to see what heaven is like

Hey, hay, to our region,

For to see what heaven is like .

Passing by, Mile, walking,

and oxen driving.

 Hey, hi, singing,

and oxen driving.

Come, Mile, singing,

and dance with us the kolo.

 Hey, hi, singing,

and dance with us the kolo.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: